Foto: Markus Distelrath

Puhas elekter aastaks 2035

Aitäh allkirja eest!

Veebruaris algatasin koos Eesti Tuumanoortega Rahvaalgatus.ee keskkonnas ettepaneku valitsusele ja Riigikogule rahastada teadus- ja rakendusuuringuid, mis aitaks koostada õppekavasid Eesti tuumaenergeetika spetsialistide koolitamiseks baka- ja magistri tasemel, ning alustada Tuumaenergia seaduse eelnõu koostamist ja menetlust Riigikogus.

Kui ma õhtul magama läksin, oli algatusel 995 allkirja, täna hommikul tõustes juba üle 1000! Võtan seda kui varajast sünnipäevakinki :)See tähendab, et meil on üle 1000 inimese, kes vaatavad tulevikku faktide põhjal, kes toetavad tuumaenergia pädevuste arendamist ja puhtale elektritootmisele üleminekut Eestis. Aitäh teile – ma loodan igaühega teist kohtuda, et rääkida meie riigi energiajulgeolekust ja sellest, mida me saame selle heaks ära teha. Leiame selleks kasvõi virtuaalse võimaluse juba lähikuudel! Seniks aga kutsun juba täna teid kuulama tuumajaama arendajate juhitud arutelu “Reaktorireede” Facebookis.

Olen omalt poolt alati seisnud ja seisan ka edaspidi selge, teaduspõhise ja emotsioonivaba energiapoliitika kujundamise eest. See on põhimõtteline ja erakondadeülene otsus ning ma kutsun kõiki, hoolimata maailmavaatest, lugema, süvenema ja toetama puhast energiatootmist. Miks?

Hinnanguliselt kasvab maailma elanike arv aastaks 2050 tänaselt 7,8 miljardilt enam kui 9 miljardile, kes kõik püüdlevad parema elujärje poole. Sellega kaasneb tahes-tahtmata ka energia tarbimise kasv. Kliima perspektiivist on oluline, et energia tootmine liiguks samal ajal puhtamate kütuste suunas. Tuumareaktorid toodavad ligikaudu kolmandiku maailma CO2-vabast elektrist. 2020. aasta novembri seisuga on maailmas töös umbes 450 reaktorit ja ehitusjärgus on veel 50. Tuumaenergiat kasutab 31 riiki.

Umbes kümnendik maailma elektritootmisest tuleb tuumajaamadest. Paljud Euroopa riigid, nagu näiteks Ungari, Slovakkia ja Ukraina, saavad rohkem kui poole elektrist tuumajaamadest, Prantsusmaa koguni üle 70%; samal ajal Belgia, Rootsi, Sloveenia, Bulgaaria, Šveits, Soome ja Tšehhi Vabariik saavad ühe kolmandiku või enamgi. Eesti ostab juba praegu tuumaenergiat naaberriikidest.

Kui tahame, et meile jääks alles puhas keskkond, üleskaevamata metsad, selge silmapiir ja me saaksime tarbida taskukohast valgust ja toasooja ka pilves ja tuuletu ilmaga, peame kiirelt langetama olulise otsuse – me vajame tuumaenergiat ja me peame selles suunas astuma samme täna.

Saad oma allkirja veel anda siin: bit.ly/tuumaenergia

Jaga ja jälgi:
error4
fb-share-icon0
0