Foto: Patrick Federi

Roheline tuumaenergia

Nii nagu Eestis käib debatt tuumaenergia rollist puhta elektritootmise ühe lülina, debateerib tegelikult kogu Euroopa. On arusaadav, et paljud riigid, kellel on olemasolevad töötavad elektrijaamad, ei näe ühtegi põhjust ei nende sulgemiseks ega tuumaenergiast kui niisugusest loobumiseks. Saksamaa on siinkohal oluline erand, nende otsus lähtus ennekõike emotsioonidest ning selle tagajärjeks on kahjuks kasvanud emissioonid ning õhusaaste jätkuvast kivisöe põletamisest. Oma otsusega on Saksamaa pigem erand ja nii näiteks allkirjastasid Prantsusmaa eestvedamisel mõne päeva eest Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia riigijuhid tuumaenergiat toetava ühispöördumise.

Mõistagi ei saa Euroopa Liit keelata ühelgi liikmesriigil kasutamast endale sobivaid tehnoloogiaid, küll aga on hetkel veel lahtine tuumaenergeetika sobivus Euroopa rohelepesse. Täpsemalt on töötatud välja “kestlike investeeringute hõlbustamise raamistikku” ehk nn Euroopa roheline taksonoomia. See dokument määrab ära kriteeriumid, millele vastavad tehnoloogiad ja tegevused loetakse kestlikeks ja millel tekib seetõttu ligipääs roheleppe finantsvahenditele. Täna ei ole tuumaenergia osa ülalkirjeldatud taksonoomiast, kuid see võib muutuda. Reutersi andmetel on küsimust arutanud tehniline ekspertkomisjon saanud valmis raporti, mis annab soovituse käsitleda tuumaenergiat roheleppe mõistes kestliku tehnoloogiana! See oleks suur samm edasi puhtama energiatootmise poole Euroopas.

Praktikas ei tähenda see muidugi seda, et Euroopa Liit hakkaks kellegi tagahoovi tuumajaama rajama. Seda peavad tegema ikka asjast huvitatud ettevõtjad, nagu iga teisegi elektrijaama puhul. Küll aga tähendab see võimalust saada soodsamatel tingimustel laenu ning riigi garantiisid. Tuumaenergia on suure võimsusega, kuid ka väga kapitalimahukas. Jah, Eestis me räägima mõnesaja megavatisest jaamast, kuid näiteks Poolas on kivisöejaamade asendamiseks vaja suurusjärgu võrra rohkem võimsust, suurusjärkude võrra erinev on ka investeeringuvajadus. Soodsamad laenutingimused võivad olla kaalukeeleks investeeringu tegemise ja tegematajätmise vahel. Ilma tuumaenergiata aga ei ole üle-euroopaline puhas elektritootmine taskukohase hinnaga lihtsalt võimalik.

Ootan igal juhul huviga raporti avaldamist ja kutsun seni kõiki veel viimaseid päevi toetama tuumaenergeetika teemalist rahvaalgatust: https://bit.ly/tuumaenergia

Jaga ja jälgi:
error4
fb-share-icon0
0