Puhas elekter aastaks 2035

⚛️🔋⚡️Eesti valitsus on võtnud eesmärgiks lõpetada 2035. Aastaks põlevkivi kasutamise energeetikas. Tunnustame valitsust selle sammu eest, tänu millele jääb Eestimaa loodus meie laste jaoks puhtaks.

♻️Põlevkivi on aidanud Eestil jõuda siia, kus me täna oleme – edukas, hooliv, Põhjamaine ja demokraatlik. Täna on vaja aga leida uued lahendused, mis tagavad meile energiaga varustatuse kõige laiemas mõttes: elekter, toasoe, mootorikütus.

Kõiki lahendusi me täna veel ei tea, kindel on tuule- ja päikeseparkide tormiline areng. Taastuvenergialahendused on loomult juhitamatud ning ei saa üksinda katta kogu tarbimist igal ajahetkel. Nii näiteks andsid tuulikud 2021. aasta jaanuaris alla kümnendiku vajaminevast elektrienergiast ning päikest oli üldse kuu peale kokku näha vaid 16 tunni jooksul. Energiamahukas majandus vajab taastuvenergiale lisaks stabiilset, puhast ja ohutut energiatootmist, vastasel juhul jäämegi sõltuvaks oma naabritest, kellelt juba täna impordime pea poole oma elektrienergiast.

💚Olulise panuse elektri varustuskindluse tagamisel taskukohas hinnaga annaks väikesemõõduline tuumareaktor. Täna on loamenetluse lõpetanud mitmed reaktoritüübid, mis on kavandatud algusest peale töötama koos taastuvenergialahendustega ning mille võimsus jääb Eestile sobivasse vahemikku. Selleks, et saaksime lisada 2035. aastaks stabiilse tuumaenergia oma portfelli ja seda vajadusel ka naabritele müüa, peab riik astuma täna samme regulatsioonide ettevalmistamiseks. Ainult nii saame olla kindlad, et teeme otsuse teadmispõhiselt.

✅Kutsun selle petitsiooniga Vabariigi Valitsust ja Riigikogu astuma juba täna samme, mis on vajalikud, et 2035. Saaks hakata elektrit tootma Eesti esimene tuumaelektrijaam.

Anna allkiri juba täna: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/54b094a1-20d3-432c-bf03-625ec33ca64d

Jaga ja jälgi:
error4
fb-share-icon0
0