Pilt: Jaanus Jagomägi

Tartu energia- ja kliimakava

💡Tartu energia- ja kliimakava “Tartu energia 2030″ http://bit.ly/tartuenergia on Tartu Linnavolikogu ees teist, aga mitte viimast korda. Ma olen veendunud, et sellest dokumendist saab võrreldava kaaluga kokkulepe nagu seda on eelarvestrateegia ja üldplaneering. Mõnes mõttes aga veelgi kaalukam. Minu ettepanekul lisati sellele energiavaesuse peatükk.


⚡️Tänapäevase inimtsivilisatsiooni toimimise aluseks on ju energia kasutamine kõige laiemalt. Tsivilisatsioon on entroopia vastand ning me vajame energiat iga oma tegevuse jaoks. Energiat toidu kasvatamiseks, töötlemiseks ja transpordiks. Vajame energiat endale sobivate elamistingimuste loomiseks, kütmiseks talvel, jahutamiseks suvel. Vajame energiat selleks, et ehitada ja kujundada endale sobiv keskkond, rajada kodusid, ärisid aga ka kultuuriasutusi. Läbi energiakasutuse loome me heaolu ja meil on õigus tahta elada ise hästi ja tahta seda ka oma lastele.💡Kuni 21. sajandini on energiakasutus olnud üheselt seotud fossiilsete kütuste tarbimisega. Me kõik teame, et see ei ole kestlik, et see on tuleviku arvelt võlgu elamise ja see peab ühel hetkel lõppema. Fossiilsete kütuste kasutamise vähendamine ei saa ja ei tohi aga tähendada ka mitte retoorikas üleskutset tsivilisatsiooni hüvedest loobumisele. Ka meie kliimakava eesmärke – vähendada keskkonnamõju, heitmeid ja energiatarbimist tuleb lugeda ja mõista selles võtmes.


⚡️Energiatarbimise vähenemine, teisisõnu, saab juhtuda ainult siis, kui me kasutame seda energiat niivõrd palju efektiivsemalt, et meie elukvaliteet mitte ainult ei jää samale tasemel, vaid tihti ka paraneb. Me soojustame maju ja vajame vähem energiat nende kütmiseks. Me muudame efektiivsemaks oma sõidukid ja saame kõik käigud tehtud väiksema kütusekuluga – olgu selleks elekter või näiteks biometaan. Ja sõidukitest rääkides ei saavuta me autostumise vähendamist mitte keeldudega, vaid arendades Eesti parimat jalgrattateede taristut ja ühistranspordivõrgustikku.


⚡️Teisisõnu seisab meil ees inimkonna ajaloos täiesti enneolematu olukord, kus me püüdleme üheaegselt kahte pealtnäha välistavat eesmärki – vähendada oma tarbimist ja samal ajal hoida või isegi tõsta elukvaliteeti. Tänane energia- ja kliimakava teeb suure sammu selle poole, et tõdeda — tuginedes parimatel teadmistele, on selline suund võimalik. Ja ega ei ole ka ühtegi teist valikut. Heaolu võib ju kõlada abstraktse mõistena, aga tegelikkuses tähendab see täis kõhtu, sooja tuba ja võimalust liikuda igapäevaselt vajalikel trajekotooridel. See ei ole luksus vaid inimõigus ja seega tuleb pöörata erilist tähelepanu haavatavamatele ühiskonnagruppidele.

🔋Nende tõdemuste taustal on mul eriliselt hea meel, et kliimakava uus redaktsioon on pööranud tähelepanu kõigile neile küsimustele. Seostatus linnaeelarvega võimaldab meil hinnata tegelikke kulusid ja samas eraldi energiavaesust käsitlev peatükk meenutab seda, et meil on kohustus tagada õiglane üleminek kõigile. Kava regulaarne ülevaatamine aga annab kindluse – milliseks iganes ei kujune tehnoloogilised lahendused, Tartu on valmis tegema otsuseid parimate saadaolevate teadmiste pealt.


Kokkuvõtvalt leian, et kava koostajad on teinud väga põhjalikku tööd ning avalikustamise käigus oluliselt täiendatud energia- ja kliimakava on valmis vastuvõtmiseks ja töösse rakendamiseks. Toetan ja palun ka teistel kolleegidel Tartu Linnavolikogus toetada seda eelnõud.

Jaga ja jälgi:
error4
fb-share-icon0
0