Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemiline Malevkond 25!

AKMK aastapäevakõne

Lugupeetud Kaitseliidu ülem, rektor, head malevkonna liikmed, külalised.

Tähistame täna kahte olulist sündmust Akadeemilise malevkonna ajaloos. 14. märtsil, 1996. aastal allkirjastas tollane Kaitseliidu ülem, kapten Neeme Väli käskkirja, millega asutati Tartu maleva juurde Tartu ülikoolide tudengeid ja õppejõude koondav malevkond. Nii tähistame täna koos meie malevkonna 25. taasasutamise aastapäeva. Just taasasutamise, sest malevkonna ajalugu ulatub ju palju kaugemale. Sellest räägibki peale pikki ettevalmistusi täna esitlusele tulev mahukas ja sisutihe malevkonna ajalooraamat.

Meid akadeemilises malevkonnas ühendab aga enam kui vaid kuupäevad ja kirjandus. Meid ühendavad ühised väärtused ja teadmised.

Teadmine sellest, et riigikaitse ei tähenda pelgalt konflikti korral relvaga kaevikus võitlemist.

Teadmine sellest, et esmalt peab meil olema hea riik, mida me päriselt tahame kaitsta.

Teadmine sellest, et meil on rahvusülikool, kus me saame õppida oskusi, millega selle riigi arengule kaasa aidata. Ilma riigikaitseta poleks meil aga ka rahvusülikooli, mille juhtkond, seda mõistes, seisab kindlalt koos meiega.

Teadmine, et olles väiksed, peame olema avatud. Kas me kujutaksime enam ette oma julgeolekuolukorda ilma kuulumata Euroopa Liitu ja NATOsse?

Teadmine sellest, et riigikaitse on valdkondade ja põlvkondade ülene. Seda teadmist tahan malevkonnapealikuna kanda ja edasi anda.

Õnnitlen teid kõiki Akadeemilise malevkonna aastapäeva puhul!

Kõne 2. juulil 2021 pidulikul aktusel Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi Valges saalis

Jaga ja jälgi:
error4
fb-share-icon0
1

Kommenteeri