Tartu Aparaaditehas; toodangunäidis - kokkupandav vihmavari.

Tartu peab olema tööta-end-rikkaks-linn

Artikkel ilmus 20. septembril 2021 Äripäeva arvamusrubriigis: https://www.aripaev.ee/arvamused/2021/09/20/lemmit-kaplinski-tartu-peab-olema-ka-toota-end-rikkaks-linn

Foto: Tartu Aparaaditehas; toodangunäidis – kokkupandav vihmavari. Seda esitleb töötaja Anu Peterkop. 1979 , TM F 935:168, Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3236720

Tartu on rahvusvaheline avatud ülikoolidelinn ja Lõuna-Eesti regiooni keskus. Meie ettevõtluspotentsiaal peitub nende eelduste parimas ära kasutamises ja linnana peame pingutama ettevõtjaid toetava haridusvõrgustiku ja elukeskkonna loomisel, innovaatiliste koostööprojektide koordineerimisel ja rahvusvahelistumisel.

Tartu kõrgkoolid ja kutsehariduskeskus koolitavad igal aastal tuhandeid tippspetsialiste ja just väärika palgaga töökohad on põhjus, mille pärast koolilõpetaja otsustab siduda oma tuleviku Tartuga. Niisama toetab meie haridusvõrk ja mitmekülgne ning rahvusvaheline kultuurielu spetsialistide sisserännet teistest riikidest. Avatus, rahvusvahelistumine ja aina paremaks ning inimsõbralikumaks muutuv linnaruum annavad julguse võtta vastu töökoha Tartus ka siis, kui emakeel ei ole eesti keel või peres sirguvad lapsed.

Kuigi Tartu elus on oluline roll avaliku sektori asutustel – kõrgkoolid, Kliinikum jt, siis uusi töökohti loovad vaid ettevõtjad. Linna ja regiooni tasakaalustatud arengu tagamiseks ja globaalsete võimaluste parimaks ärakasutamiseks näeme olulist arengupotentsiaali targal ja teadismahukal tööstusel. Selleks töötame juba täna, tuues koos partneritega Startup Day festivali raames Tartusse julgeid mõtteid, rahastame Tartu Teaduspargi, kosmoseinkubaatori ja teiste ettevõtlus inkubaatorite tegevust. Olulisel kohal on uute logistikaparkide rajamine ning arenevate ettevõtete laienemisvajadustele lahenduste otsime. Jätkame kõigi nende ettevõtmistega ning otsime pidevalt uusi võimalusi tuua kokku erinevaid partnereid ja luua sünergiat, kas siis näiteks meditsiini või mehitamata õhusõidukite vallas.

Ettevõtlus, eriti aga tootmine, vajab väga häid ühendusi. Tartust peab saama maailm aja maailmast Tartusse. Vajalik on nii kiire ja regulaarne rongiühendus Tallinna ja Riiaga, regulaarsed liinilennud Tartust ning ka ohutu ja kiire maanteeühendus. Kõik need huvid on ühised Tartule ja kogu regioonile, mille tõmbekeskusena Tartu toimib.

Lisaks linnale endale näeme suurt koostöökohta ka ettevõtete ja töötajate vahelistes suhetes. Kutsume üles Tartu ettevõtjaid leppima kokku ja ühinema väärika palga deklaratsiooniga ja tagama, et Lõuna-Eestil on jõudu pakkuda ettevõtluses sisulist konkurentsi Tallinnale ja Harjumaale.

Kokkuvõtvalt on Tartu eesmärgiks olla regiooni ettevõtluskeskus, kus areneb teadmismahukas tööstus, kuhu koonduvad iduettevõtluse klastrid, kuhu pääseb mugavalt ja kiirelt kogu maailmast, kus teistest kultuuridest pärit ettevõtjad ja spetsialistid tunnevad end koduselt ja kus kõrgelt motiveeritud töötaja on ettevõtetele väärikad partnerid ettevõtluse arendamisel.

Jaga ja jälgi:
error4
fb-share-icon0
0

Kommenteeri